Favicon

Công văn số 8210/CTHN-TTHT cục thuế TP Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến của cá nhân

  1. Trang chủ
  2. HƯỚNG DẪN
  3. Công văn số 8210/CTHN-TTHT cục thuế TP Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến của cá nhân

Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 8210/CTHN-TTHT ngày 14/03/2022 hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến của cá nhân

8210 Han 2022 Page1

8210 Han 2022 Page2

8210 Han 2022 Page3

8210 Han 2022 Page4

Menu